fbpx

Mật Ong Lên Men Probiotics – Giải Pháp Cho Sức Khỏe Vượt Trội

150.000

Mật Ong Lên Men Probiotics – Giải Pháp Cho Sức Khỏe Vượt Trội
💖Mật Ong Lên Men Probiotics là một phiên bản nâng cao so với mật ong lên men phổ thông, mang lại nhiều ưu điểm và điểm khác biệt đáng chú ý:
– Người tạo sản phẩm và người tiêu dùng có sự hiểu biết về vi sinh vật có lợi và diễn biến của sản phẩm.
– Các chủng vi sinh vật được lựa chọn nuôi cấy có mục đích để tạo ra những công dụng mong muốn, rõ nguồn gốc. Cụ thể là các loại probiotics rõ nguồn gốc y tế.
– Áp dụng khoa học công nghệ kiểm soát các điều kiện FATTOM, đặc biệt là tính ổn định của các sản phẩm được tạo ra từ giải pháp.
Nói cách khác, giải pháp Mật ong Probiotics đòi hỏi có sự hiểu biết về bản chất của người sản xuất, người tiêu dùng để làm chủ giải pháp và cách sử dụng hiệu quả.
Mật Ong Lên Men Probiotics – Giải Pháp Cho Sức Khỏe Vượt Trội

150.000

  • Giỏ hàng